Equitherapie: Pedagogisch voltigeren

Bij het pedagogisch voltigeren gaat het om het contact, de lichaamstaal en het bewegen met en op het paard, om een bepaald doel te bereiken.

Iets voor u?

Door middel van de begeleiding zijn therapeutische effecten te bereiken op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Het paard werkt mee als co-therapeut door middel van zijn specifieke leer- en bewegingsmogelijkheden.

Wat gaan we doen tijdens equitherapie?

Contact maken, poetsen & opzadelen > Warming-up > Oefeningen > Wensoefening > Verzorgen > Afscheid nemen

Uitleg over de oefeningen…

Heeft u interesse in een behandeling?


Maak een afspraak

WordPress › fout

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op deze site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.